Режим роботи закладу

Навчальний рік у ДЮМВХС «Світанок» розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку заклад функціонує у режимі семиденного робочого тижня.

Для адміністративних працівників та технічного персоналу встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями згідно щорічного графіку. Для педагогічних працівників встановлюється шестиденний робочій тиждень з одним вихідним днем.
При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього розпорядку або графіками змінності, які затверджує директор студії за погодженням з профспілковим комітетом з додержанням тривалості робочого тижня.

Робочий час адміністрації позашкільного навчального закладу (заступників директора, завідувачів відділами, методистів, культорганізатора) фахівців, обслуговуючого персоналу визначається графіками роботи, затвердженими директором закладу за погодженням з профспілковим комітетом.
Тривалість робочого тижня встановлюється для адміністрації позашкільного навчального закладу, методиста, завідувача відділу, фахівців, обслуговуючого персоналу – 40 годин на тиждень. Обідня перерва надається через чотири години після початку роботи.
Тривалість робочого тижня для педагогічних працівників встановлюється відповідно до тарифікації.
Тривалість робочого дня керівників гуртків визначається їхнім тижневим педагогічним навантаженням і розкладом занять. Заняття проводяться у період з 13.30 до 21.00 (в суботу та неділю – з 9.00 до 17.00), відповідно до затвердженого розкладу занять.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 31 грудня, ІІ семестр – з 1 січня по 31 травня.

Структура навчального року може змінюватися згідно термінів, встановлених Міністерством освіти і науки України та за погодженням з місцевими органами управління освітою.
У канікулярні, вихідні та святкові дні ДЮМВХС «Світанок» може працювати за окремим планом, затвердженим директором.
У літній канікулярний час ДЮМВХС «Світанок» проводить організаційно-масову роботу з вихованцями, учнями і слухачами в різних формах: екскурсіях, фестивалях, конкурсах, концертах, заняттях тощо.
Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання ДЮМВХС «Світанок».

Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р., № 433, середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань становить 10-15 вихованців. Навантаженість навчальних годин на тиждень залежить від рівня навчання.

Тривалість занять у позашкільному навчальному закладі регламентується Законом України «Про позашкільну освіту», визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:

  • віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
  • віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
  • інших – 45 хвилин.

Позашкільний навчальний заклад забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.
Початок і закінчення занять, заходів визначається директором відповідно до режиму роботи ДЮМВХС «Світанок» та Правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження на вихованців.
ДЮМВХС «Світанок» може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених договорів із зазначеними закладами та установами.